top of page

TRANG PHỤC CHO THUÊ

Trang phục chỉ được phục vụ cho thuê trong Tinh Khôi Studio, không sử dụng bên ngoài Studio.

Vui lòng liên hệ chúng tôi qua page Tinh Khôi Studio - Đà Lạt giữa lòng Sài Gòn để đặt thuê trang phục.

bottom of page