top of page

Phòng Cổ Điển

Diện tích phòng: 4m x 8m = 32m2

Nắng đẹp vào phòng buổi sáng, có balcony xanh rì rộng rãi.

bottom of page