top of page

CẦM KỲ THI HỌA

Diện tích phòng: 4m x 8m = 32m2

Nắng đẹp vào phòng buổi sáng, có balcony xanh rì rộng rãi.

bottom of page