top of page

SÂN THƯỢNG

Sân thượng rộng gần 100m2, có bạt che nắng mưa. Sân thượng đón giờ nắng vàng và hoàng hôn tuyệt đẹp.
Điểm đặc biệt của sân thượng là cảnh rộng và rất chill.

bottom of page